مدیریت چاپ مینیاتور
قانون مدیر مینیاتور

علیرضا قانون

مدیریت
دفتر

رسول علیمحمدی

سفارشات

استعلام قیمت و سفارشات

لیتوگرافی

طاهر عبیات

لیتوگرافی

خدمات پیش از چاپ

پرسنل حسابداری

راضیه نمدمال

حسابداری
صحافی
ماشین uv

جواد گندمی

UV

خدمات پس از چاپ

پس از چاپ دستگاه شرینگ

سجاد جمشیدی

UV

خدمات پس از چاپ

پس از چاپ تا کن بروشور

کمال زبیدی

تا کن

خدمات پس از چاپ

naser rast roshan

ناصر راست روشن

مسئول صحافی
چاپ و پس از چاپ چسب گرم

حسین محمدی

صحافی

چسب گرم و مولتی گراف

تیغ برش polar

رحیم عفراوی

تیغ تیز کنی
صحافی کتاب

الهام بختیاری

صحافی

چاپ و پس از چاپ ماشین شماره زن

سید علی شارخ ندیم

صحافی

مجله دوز

چاپ
پلیت چاپ افست

مهدی باورصاد

چاپ ۴ رنگ

دو ورقی SM

jokar

منصور جوکار

مجموعه لترپرس

ملخی

hessabi

حسین حسابی

چاپ ۴ رنگ

دو ورقی SM

هایدلبرگ 2 ورقی

محمد رشیدی

چاپ تکرنگ

دو ورقی PM

ماشین قالب زنی لترپرس

میثم افشار

مجموعه لترپرس

لترپرس

چاپ و پس از چاپ

حسین وفادار

چاپ ۴ رنگ

یک ورقی SM

dehghni

محمد دهقانی

چاپ ۴ رنگ

چاپ دو ورقی CD

مسعود تقی پور

چاپ ۴ رنگ

دو ورقی CD

پیک معتمد مینیاتور

سید رضا حسینی فر

راننده

09166030459

فهرست
پاسخگوی شما هستیم