06132233888

اطلس رنگ در چاپ که مرجع مناسبی برای انتخاب رنگ میباشد
مدیریت رنگ
miniator

مدیریت رنگ در چاپ

شما هم حتما تجربه اختلاف رنگ عکس گرفته شده با دوربین عکاسی را روی مانیتور ، کاغذ و خود صفحه دوربین را داشته اید . اختلاف رنگی که حتا در نرم افزار های مختلف طراحی نیز شاهد آنها بوده ایم . در این مقاله کمی با رنگ و مدیریت رنگ آشنا می شویم .

ادامه مطلب »