قالب ها

قالب از پیش ساخته شده

برای چاپ پاکت ، فولدر و یا ساک خرید نیاز به برش خاص وجود دارد . برای برش  های خاص از قالب چوبی که روی آن تیغ و یا خط تا نصب شده است،استفاده میشود . ساخت قالب هزینه بر و  وقت گیر است بنابراین روی قیمت تمام شده بسیار تاثیر گذار است . برای کارهای فورس امکان ساخت قالب وجود ندارد . بدین منظور چاپخانه قالب هایی که استفاده از آنها بسیار رایج میباشد مانند : پاکت نامه ، فولدر ، ساک خرید با سایز های مختلف را تهیه کرده و در خدمت عزیزان قرار می دهد . بنابراین هم هزینه نهایی کاهش یافته و هم امکان تحویل فوری ، وجود خواهد داشت .

قالب لترپرس

طرح برای قالب زنی آماده است ؟

شروع کنید

فهرست